LiljevallAnsell

Personal

Eva Liljevall

Grundare av företaget, VD, processledare och handledare

Jag har under hela mitt yreksverksamma liv ägnat mig åt socialarbete med inriktning äldre. Jag har arbetat som ledare och kvalitetsutvecklare inom kommunal omsorg och vård. Under en kort period även på privat vårdbolag. Jag vet att alla människor oavsett ålder och hälsotillstånd vill leva ”sitt” liv.  Det är min övertygelse är att människor med behov av stöd och hjälp har rätt att få det av medarbetare som har rätt förutsättningar och engagemang att se varje människas unicitet. Förutsättningar behöver ges för att lugnt och effektivt kunna utföra arbetet där brukarens egna förmågor respekteras, bibehålls och förbättras. 

Jag tycker det är barnsligt roligt att lägga schema när schemat följer lagd planering och vet att detta är grunden till att kvalitet går hand i hand med god kostnadseffektivitet.

Jag är lyckligt begåvad med två fantastiska barn och två underbara barnbarn samt många fina och goda vänner.

Jag ser till att regelbundet ta mig tid till reflexion, meditation och långa livgivande promenad och lever med insikten att varje dag och varje möte lär mig nya saker.