Våra tjänster

Handledning för ledningsgrupp/chef

Under utvecklingsarbetet handleds chef praktiskt och teoretiskt för ökad trygghet och tydlighet. Allt för att du som chef ska ha de bästa förutsättningarna att leda arbetet framåt och må bra medans du gör det.

Om tjänsten

Att leda en verksamhet genom ett utvecklingsarbete kan vara krävande. Handledningen syftar därför till att ge chef och ledningsgrupp de teoretiska och praktiska verktyg som behövs för att kunna leda på ett tydligt och tryggt sätt. 

Under handledningen får du som ledare arbeta utifrån de utmaningar just du står inför genom att bygga vidare på dina styrkor.

Handledningen har inslag av NLP och innehåller bland annat följande:

  • Teoretisk och praktisk handledning i processens alla steg
  • Verktyg för att utveckla ledarskapet
  • Hur ställer du realistiska krav?
  • Ökad förståelse för planering och schema som verktyg för god kvalitet, arbetsmiljö och ekonomisk hushållning.
  • Stödja cheferna att tydliggöra vad hemtjänst är och hur samarbetet med stödresurser kan fungera optimalt.

Har du frågor om handledningen?

Handledning för ledningsgrupper utförs av Eva Liljevall. Du kan läsa mer om henne via rutan här nedanför.