LiljevallAnsell – En bättre vardag för brukare, personal och verksamheter inom äldreomsorg.

Vi välkomnar dig till samtal om äldreomsorgens framtid under två kostnadsfria inspirationsseminarium i Örebro och Uppsala i november! Läs mer i nyheter!